๐Ÿคฉ ๐—š๐—ฟ๐—ผ๐˜‚๐—ฝ๐—•๐—ผ๐˜…๐—ถ๐—ป๐—ด ๐—ฅ๐—ฒ๐—ด๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฎ๐—น ๐—–๐—ฎ๐—บ๐—ฝ๐˜‚๐˜€ – Sicilia

10.10.21 Palermo
ย ๐—š๐—ฟ๐—ผ๐˜‚๐—ฝ๐—•๐—ผ๐˜…๐—ถ๐—ป๐—ด ๐—ฅ๐—ฒ๐—ด๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฎ๐—น ๐—–๐—ฎ๐—บ๐—ฝ๐˜‚๐˜€ ๐™ž๐™ฃ ๐™๐™ค๐™ช๐™ง ย Sicilia – Palermo
– 10 ๐˜–๐˜ต๐˜ต๐˜ฐ๐˜ฃ๐˜ณ๐˜ฆ 2021
Per tutti gli istruttori l’occasione unica di aggiornarsi.
Per tutti gli appassionati e curiosi l’opportunitร  di partecipare alle MasterClasses.
ย ๐™Ž๐™ข๐™–๐™ง๐™ฉ ๐™๐™ฅ๐™™๐™–๐™ฉ๐™š ๐™œ๐™ง๐™–๐™ฉ๐™ช๐™ž๐™ฉ๐™ค ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜จ๐˜ญ๐˜ช ๐˜๐˜ด๐˜ต๐˜ณ๐˜ถ๐˜ต๐˜ต๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ช
ย 16:30- 18:30
ย ๐™ˆ๐™–๐™จ๐™ฉ๐™š๐™ง๐˜พ๐™ก๐™–๐™จ๐™จ๐™š๐™จ ๐™˜๐™ค๐™ฃ ๐™‘๐™ž๐™ฃ๐™˜๐™š๐™ฃ๐™ฏ๐™ค ๐™ˆ๐™–๐™ฏ๐™ฏ๐™–๐™ง๐™š๐™ก๐™ก๐™– ย ๐˜ˆ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ต๐˜ฆ ๐˜ข ๐˜ต๐˜ถ๐˜ต๐˜ต๐˜ช
ย 18:30- 20:00
Palermo c/o Kilroy Academy, Via Placido Mandanici, 8
ย Vincenzo Mazzarella, Master Trainer
ย Emanuele Russello, GB Presenter
ย Gabriele Zummo, GF Trainer
ย Peppe Schepis, IBFF Regional Coordinator
ย Simona Alessi, GF Presenter
We Are Combat Fitness.ย 
Vai all'archivio